- کد خبر: 14878134 تاریخ ایجاد: 09:04
مراسم سوگواری شهادت امام صادق (ع)
تصویر خبر
بمناسبت شهادت حضرت امام صادق(ع)حجت الاسلام هراتی مطلق باحصوردرجمع مردم شهرنقنه به ایرادسخن پرداخت امام جمعه بروجن بااشاره به تاریخچه شهرنقنه این شهرراشهرمومنین وشهدای شاخصی چون شهیدمدافع حرم حجت الاسلام والمسلمین قلی زاده دانست وگفت:حضوردرجمع شماعزیزان برای حقیرجای خوشحالی است واین فرصت برای حقیرمغتنم می باشد

 

Sabz Map