تاریخ ایجاد: 12:50
$note-author.data
محمد امین عبدالهی
تصویر
با تشکر از زحمات جناب آقای محمد رحیمی در سمت مسوول ستاد نمازجمعه شهرستان سرباز هم اکنون با توجه به سوابق کار فرهنگی جناب آقای محمد امین عبدالهی از جوانان فرهنگی بومی شهرستان به عنوان مسوول ستاد منصوب میگردد امید است نسبت به هر چه با شکوه تر برگزار نمودن نمازجمعه و وحدت و اتحاد و پرهیز از اختلافات نسبت به کارهای محوله تمام تلاش خود را نمایید. ان شاء ا...

Sabz Map