تاریخ ایجاد: 11:24
ماهنامه پیام نمازجمعه بندر سیراف (شماره 26)
تصویر اصلی دریافت فایل
در این شماره می خوانید: 1.بیانات امام جمعه سیراف در خطبه دوم نماز عید فطر 2. ارتباط با ما 3. در این شماره می خوانید 4. فرازی از وصیت نامه شهید همت 5. مسابقه پیام نمازجمعه 6. گزارشات تصویر ی از برخی برنامه های انجام شده در اُردیبهشت ماه 97 توسط دفترامام جمعه و ستاد نمازجمعه بندرسیراف

در این شماره می خوانید:

 1.بیانات  امام جمعه سیراف در خطبه دوم نماز عید فطر 2. ارتباط با ما 3. در این شماره می خوانید 4. فرازی از وصیت نامه شهید همت 5. مسابقه پیام نمازجمعه 6. گزارشات تصویر ی از برخی  برنامه  های انجام شده در اُردیبهشت ماه 97 توسط دفترامام جمعه و ستاد نمازجمعه بندرسیراف


 

Sabz Map