تاریخ ایجاد: 12:25
انتشار بیست وسومین ماهنامه پیام نماز جمعه بندر سیراف
ماهنامه پیام نمازجمعه بندر سیراف (شماره 23)
تصویر اصلی دریافت فایل
در این شماره می خوانید: 1.پیام رهبری درباره دهه فجر 2.پیام تشکر امام جمعه سیراف جهت شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن 2. ارتباط با ما 3. در این شماره می خوانید 4. وصیت نامه شهیدغلامعلی پیچک 5. مسابقه احکام نمازجمعه 6. گزارشات تصویر ی از بعضی برنامه های انجام شده در بهمن ماه 96 توسط دفترامام جمعه و ستاد نمازجمعه بندرسیراف

در این شماره می خوانید:

1.پیام رهبری درباره دهه فجر  2.پیام تشکر امام جمعه سیراف جهت شرکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن  2. ارتباط با ما 3. در این شماره می خوانید 4. وصیت نامه شهیدغلامعلی پیچک 5. مسابقه احکام نمازجمعه 6. گزارشات تصویر ی از بعضی  برنامه  های انجام شده در بهمن ماه 96 توسط دفترامام جمعه و ستاد نمازجمعه بندرسیراف


Sabz Map