تاریخ ایجاد: 11:47
ماهنامه پیام نمازجمعه بندر سیراف (شماره 18)
ماهنامه پیام نمازجمعه بندر سیراف (شماره 18)
تصویر اصلی دریافت فایل
در این شماره می خوانید: 1.پیام رهبری به جوانان 2.بیانات امام جمعه سیراف در نمازجمعه 17 شهریور 96 2. ارتباط با ما 3. در این شماره می خوانید 4. زندگینامه شهید علی هدایتی5. مسابقه پیام نمازجمعه 6. گزارشات تصویر ی از برنامه های انجام شده در شهریور ماه توسط دفترامام جمعه و ستاد نمازجمعه

در این شماره می خوانید:

1.پیام رهبری به جوانان 2.بیانات امام جمعه سیراف در نمازجمعه 17 شهریور 96  2. ارتباط با ما 3. در این شماره می خوانید 4. زندگینامه شهید علی هدایتی5. مسابقه پیام نمازجمعه 6. گزارشات تصویر ی از برنامه  های انجام شده در شهریور ماه توسط دفترامام جمعه و ستاد نمازجمعه

Sabz Map