- کد خبر: 19372708 تاریخ ایجاد: 11:57
مام جمعه محترم در آیین گرامیداشت شهدای فوتبال شهر چوارگفت: رخ دادن حادثه زمین فوتبال جنایت دردناکی است که در هیچ جای دنیا رخ نداده و این جنایت قابل محاکمه است.
امام جمعه محترم در آیین گرامیداشت شهدای فوتبال شهر چوارگفت: رخ دادن حادثه زمین فوتبال جنایت دردناکی است که در هیچ جای دنیا رخ نداده و این جنایت قابل محاکمه است.
تصویر خبر
امام جمعه محترم در آیین گرامیداشت شهدای فوتبال شهر چوارگفت: رخ دادن حادثه زمین فوتبال جنایت دردناکی است که در هیچ جای دنیا رخ نداده و این جنایت قابل محاکمه است. حجت الاسلام والمسلمین میهن پرست افزودند: سال گذشنته قرار شد این واقعه در تقویم جهانی بنام شهدای زمین فوتبال بعنوان یک رویداد تاریخی ثبت شود امام تا کنون محقق نشده است. وی با یاد آورشد: این بخش با تقدیم 186 شهید برای دفاع از کیان ایران اسلامی اکنون نیز با داشتن قهرمانانی در حوزه ورزش پرچم جمهوری اسلامی را در جهان به اهتزاز در آورده است. امام جمعه شهر چوار اضافه کرد: بخش چوار با 80 سال قدمت و دارای ظرفیت های بسیار، این بخش دارای مشکلات متعددی است اما یکی از مطالبات مردم چوار تبدیل این بخش به شهرستان است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. امام جمعه محترم افزودند: زمین فوتبال چوار با همت بنیاد شهید احداث شده دارای کاستی هایی از جمله سکوی تماشاگران است که باید این کاستی ها رفع و تکمیل شوند. امام جمعه محترم تصریح کرد: در کنار این مجموعه احداث یک موزه متعلق به شهدا ضرورت دارد و باید بودجه خاصی به این منظور در اختیار استان قرار گیرد.
امام جمعه محترم در آیین گرامیداشت شهدای فوتبال شهر چوارگفت: رخ دادن حادثه زمین فوتبال جنایت دردناکی است که در هیچ جای دنیا رخ نداده و این جنایت قابل محاکمه است. حجت الاسلام والمسلمین میهن پرست افزودند: سال گذشنته قرار شد این واقعه در تقویم جهانی بنام شهدای زمین فوتبال بعنوان یک رویداد تاریخی ثبت شود امام تا کنون محقق نشده است. وی با یاد آورشد: این بخش با تقدیم 186 شهید برای دفاع از کیان ایران اسلامی اکنون نیز با داشتن قهرمانانی در حوزه ورزش پرچم جمهوری اسلامی را در جهان به اهتزاز در آورده است. امام جمعه شهر چوار اضافه کرد: بخش چوار با 80 سال قدمت و دارای ظرفیت های بسیار، این بخش دارای مشکلات متعددی است اما یکی از مطالبات مردم چوار تبدیل این بخش به شهرستان است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. امام جمعه محترم افزودند: زمین فوتبال چوار با همت بنیاد شهید احداث شده دارای کاستی هایی از جمله سکوی تماشاگران است که باید این کاستی ها رفع و تکمیل شوند. امام جمعه محترم تصریح کرد: در کنار این مجموعه احداث یک موزه متعلق به شهدا ضرورت دارد و باید بودجه خاصی به این منظور در اختیار استان قرار گیرد.

Sabz Map