- کد خبر: 21236840 تاریخ ایجاد: 07:04
طرح ملی کنترل فشار خون از نماز گزاران
تصویر خبر
طرح ملی کنترل فشار خون از نمازگزاران حاضر در مصلی نماز جمعه توسط تیم شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه در حاشیه نماز جمعه این هفته انجام شد.

 

Sabz Map