- کد خبر: 21797414 تاریخ ایجاد: 12:21
تحف العقول ص455
طرح قرارگاه فرهنگی امام خامنه ای دفترحجةالاسلام سیدجوادسلیمانی«امام جمعه لنگرود»
تصویر خبر
امام جواد علیه السلام فرمودند: بدان که تو لحظه ای از نگاه خدا خارج نیستی پس ببین چگونه عمل می کنی؟ و چگونه هستی؟

Sabz Map