- کد خبر: 18108687 تاریخ ایجاد: 10:24
گزارش تصویری
طرح شمیم خدمت اداره ورزش وجوانان در مصلی شهرستان نورآباد دلفان برگزار شد
تصویر خبر
طرح «شمیم خدمت» اداره ورزش وجوانان در حاشیه برگزاری نماز جمعه در مصلای شهرستان نورآباد دلفان برگزار شد.
طرح «شمیم خدمت»  اداره ورزش وجوانان در حاشیه برگزاری نماز جمعه در مصلای شهرستان نورآباد دلفان برگزار شد.

Sabz Map