- کد خبر: 23422600 تاریخ ایجاد: 09:56
ضمن اعلام خشم و انزجار نسبت به دولت تروریست آمریکای جنایتکار، شهادت سردار پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
تصویر خبر

ضمن اعلام خشم و انزجار نسبت به دولت تروریست آمریکای جنایتکار، شهادت سردار پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

 
ضمن اعلام خشم و انزجار نسبت به دولت تروریست آمریکای جنایتکار، شهادت سردار پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج) مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
 

Sabz Map