تاریخ ایجاد: 08:59
شهرستان زاهدان ستاد نمونه در سال 94 معرفی شد.
تصویر یادداشت
به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی شورا در استان س وب ؛ براساس شاخص های ابلاغی شوای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و بررسی و ارزیابی های صورت گرفته توسط مسئول نمایندگی شورا؛ ستاد نماز جمعه زاهدان به عنوان ستاد نمونه سال 94 معرفی شد.

Sabz Map