- کد خبر: 12747700 تاریخ ایجاد: 03:04
حضورامام جمعه ومسئول ستادومسئولین شهروبخش درمدرسه ستارگان درخشان
شمانوجوانان وکودکان امروزآینده سازان ایران اسلامی می باشید
تصویر خبر
به مناسبت پایان سال امام جمعه ودیگرمسئولین شهروبخش دردبستان ستارگان درخشان شهرصفائیه حضورپیداکردند.

باتوجه به پایان سال مراسم جشنی دردبستان غیرانتفاعی ستارگان درخشان شهرصفائیه باحضورحضرت حجه الاسلام حاج آقاتوکلی امام جمعه شهرصفائیه ,مسئول ستادنمازجمعه,بخشدار

فردوس جناب آقای مهندس محمدی واعضای شورای شهربرگزارگردید.دراین مراسم امام جمعه ضمن تأکیدبرتوجه به نسل نوجوان وجوان واهمیت دادن به این نسل درزمینه های تربیتی

واعتقادی فرمودندطبق فرمایش امام راحل(ره)کودکان امروزآینده سازان جامعه اسلامی می باشند.ایشان خطاب به معلمان وآموزگاران فرمودند:شماعلاوه برآموزش کتب درسی بایدتوجه

ویژه ای به مسائل دینی واعتقادی دانش آموزان هم داشته باشید.درپایان این مراسم ازدانش آموزان ودبیران بااهدای جوایزی تقدیربه عمل آمد.


Sabz Map