- کد خبر: 20632416 تاریخ ایجاد: 10:31
شرکت امام جمعه ی بخش کلارآباد در مراسم ذکر مبارک پاسداران و سربازان سپاه ناحیه پیش از کلاس تفسیر
تصویر خبر
شرکت امام جمعه ی بخش کلارآباد در مراسم ذکر مبارک پاسداران و سربازان سپاه ناحیه پیش از کلاس تفسیر ساعت ۸ سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸...

 

Sabz Map