- کد خبر: 10806535 تاریخ ایجاد: 12:03
سومین گردهمایی فصلی ائمه جمعه استان مرکزی باحضور امام جمعه محترم نیم ور.
تصویر خبر
سومین گردهمایی فصلی ائمه جمعه استان مرکزی باحضور امام جمعه محترم نیم وردربیت نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه اراک برگزارشد.

 

Sabz Map