- کد خبر: 14343175 تاریخ ایجاد: 09:54
سومین جلسه (شبی با قرآن در محله ) با حضور قاری جابر علیمحمدی و سخنرانی آقای باقری در خیابان معلم برگزار شد
تصویر خبر

Sabz Map