تاریخ ایجاد: 10:00
$note-author.data
سعید رضایی ترک
تصویر
طی حکمی از سوی امام جمعه محترم شهر جوکار، مسئول جدید ستاد نماز جمعه این شهر منصوب گردید

باسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای سعید رضایی ترک

حضرتعالی به مدت یکسال از تاریخ 97/09/26 به عنوان مسئول ستاد نماز جمعه شهر جوکار منصوب می گردید. امید است درظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) در نیل به اهداف مقدس نهاد نماز جمعه موفق وموید باشید.

محمدرضا امیدی

امام جمعه شهر جوکار


 

Sabz Map