- کد خبر: 20138185 تاریخ ایجاد: 11:18
سرکشی از خانواده معظم شهداء با حضور امام جمعه گهرو و مسئولین شهرستانی
تصویر خبر
سرکشی از خانواده معظم شهداء با حضور امام جمعه گهرو و مسئولین شهرستانی

Sabz Map