- کد خبر: 20139714 تاریخ ایجاد: 11:44
سخنرانی امام جمعه
تصویر خبر
سخنرانی امام جمعه شهرستان میاندوآب در جمع مدرسه شاهد زهرای اطهر

Sabz Map