- کد خبر: 14913880 تاریخ ایجاد: 03:53
سخنرانی امام جمعه محترم در شب شهادت امام صادق(ع)
سخنرانی امام جمعه محترم در شب شهادت امام صادق(ع)
تصویر خبر
سخنرانی امام جمعه محترم در شب شهادت امام صادق(ع)
سخنرانی امام جمعه محترم در شب شهادت امام صادق(ع)، مسجد امام حسن عسگری(ع) علی آباد کتول
 
 

Sabz Map