تاریخ ایجاد: 12:15
ستاد نمونه نماز جمعه در سال 96
تصویر یادداشت
معرفی ستاد نمونه در سال 1396

با توجه به شاخصهای ابلاغی از طرف شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور جهت انتخاب ستاد نمونه و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، ستاد نماز جمعه بخش فلارد در سال 96 به عنوان ستاد نمونه انتخاب و معرفی گردید که بعضی از فعالیتهای این ستاد به شرح ذیل می باشد:

- تشکمیل جلسات منظم  ستاد نماز جمعه به صورت هفتگی

- برگزاری مسابقه از محتوای خطبه های نماز جمعه

- معرفی منطم کتاب در نماز جمعه و برگزاری نمایشگاه کتاب در محل نماز جمعه

- استفاده از قاریان و موذنین جوان در نماز جمعه

- پی گیری تمام کارهای فرهنگی در اعیاد و مناسبتها در سطح شهر

- تبلیغ نماز جمعه در سطح شهر به صورت جامع جهت حضور بیشتر مردم در نماز جمعه

- تقدیر از دانش آموزان فعال در نماز جمعه در راستای حضور بیشتر دانش آموزان در نمازهای جمعه

- دیدار منظم از خانواده شهدا و تدوین زندگی نامه شهدا

-راه اندازی میز مشاوره جهت پاسخ گویی به سئوالات اعتقادی و دینی نمازگزاران

- برپائی ایستگاه صلواتی، چای ، شربت یا آش نذری در سطح شهر به مناسبتهای مختلف

برگزاری کلاسهای روخوانی و روان خوانی قرآن مجید در شهر

- بارگزاری اخبار و فعالیتهای ستاد نماز جمعه در سایتهای مربوطه

- حضور در مسایقات ورزشی سطح شهر و تقدیر از قهرمانان ورزشی

-تهیه ی بروشور فرهنگی از فعالیتهای ستاد نماز جمعه

 


Sabz Map