تاریخ ایجاد: 11:03
ستاد نمونه سال 96
تصویر یادداشت
انتخاب ستاد نمازجمعه شهرستان دهلران به عنوان ستاد نمازجمعه نمونه سال 1396

براساس ارزیابی که از عملکرد ستادهای نمازجمعه استان به عمل آمد در سال 1396 ستادنمازجمعه دهلران به عنوان ستاد نمونه استان به مرکز معرفی شد.گزارشی از عملکرد ستاد مذکور بنا به گفته مسئول ستاد به شرح زیر اعلام می گردد.

 


Sabz Map