تاریخ ایجاد: 02:20
ستاد نمونه سال 96 استان خراسان رضوی شهر سبزوار
تصویر یادداشت
از اهداف ریاست ستاد از ابتدای شروع به کار در فروردین 1396 تعامل با نهادها و دستگاه های اداری شهرستان بوده است. در این راستا با هماهنگی امام جمعه محترم جلساتی با روسای ادارات و نهادها برگزار شده است که در این جلسات در خصوص همکاری بهتر با ستاد نماز جمعه و همکاری در برگزاری نماز جمعه مذاکراتی انجام شد. به طور مثال در دیدار با رئیس اداره برق شهرستان در خصوص مشکلات برق مصلای نماز جمعه مذاکره شد. یا در جلسه با فرمانده سپاه، در خصوص حضور بسیجیان و سپاهیان و خانواده های ایشان در نماز جمعه و همچنین تامین امنیت داخلی جایگاه مذاکره شد، جلسه با روسای دانشگاه های مختلف شهر جهت حضور دانشجویان و مشارکت در فعالیت های ستاد، جلسه با اصناف جهت استفاده حداکثری از ظرفیت نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در مصلی

Sabz Map