تاریخ ایجاد: 10:47
ستاد نمونه سال 96 اردبیل
تصویر یادداشت
ستاد نمونه
-1 انتخاب و اعتماد به نیروی های جوان در حوزه ی چارت تشکیلاتی ستاد در بخش هایی چون معاونت فرهنگی و مسئول روابط عمومی توسط امام جمعه محترم
۲- ابلاغ و پیگیری سیاست های مقام معظم رهبری با موضوع ایجاد زمینه ی حضور جوانان در نمازجمعه توسط شخص امام جمعه
۳-برنامه ریزی معاونت فرهنگی جهت ارتباط بیشتر جوانان با امام جمعه با تشکیل گردهمایی هایی با محوریت موضوعات اخلاقی به صورت ماهیانه در دانشگاههای استان
۳-تقویت رابطه ی مجموعه های فرهنگی با نهاد امام جمعه
۴-برنامه ریزی برای کودکان و نونهالان که آینده سازان و نسل آتی اجتماعات جمعه هستند از طریق فعال‌سازی ظرفیت مهد آدینه مصلی
۵-ایجاد زمینه ی جذب معنوی جوانان به نمازجمعه از طریق راه اندازی هیأت مذهبی شهدای گمنام
۶-استفاده ی ویژه از ظرفیت کانون فرهنگی مصلی در جذب و سازماندهی جوانان به عنوان بنیه ی فرهنگی آینده ستاد
۷-ایجاد ظرفیت های علمی با بهره گیری از پتانسیل ستادی جهت برآورده سازی نیاز تحصیلی جوانان
۸-برنامه ریزی جهت جلسات مستمر مدیریتی - اخلاقی امام جمعه ی محترم با نوجوانان مجموعه های تربیتی
۹- ایجاد بسترهای لازم قرارگاه خانواده جهت ایجاد انگیزه و جهت دهی صحیح در بکارگیری خواهران در عرصه فرهنگی اجتماعی
۱۰-استفاده از ظرفیت های تمدن ساز همچون بحث طب سنتی و اصلاح تغذیه جهت جذب خواهران
۱۱-احیای هویت مادرانه و همسرانه طبق فرمایش مقام معظم رهبری به عنوان عامل انگیزشی جهت جذب خواهران
۱۲-استفاده از ظرفیت اعتقادی و بنیه ای اندیشه شهید مطهری به عنوان مبنای فکری انقلاب اسلامی در زمینه سازی جذب جوانان
۱۳-استفاده از ظرفیت ستادی در ایجاد فرصت هم افزایی مجموعه های خودجوش فرهنگی و زمینه سازی آشنایی ایشان با فضای نماز جمعه و رسالت آن
۱۴-استفاده و احیای ظرفیت قلب فرهنگی شهر در اعزام مبلغ و تربیت سفیران نماز جمعه

Sabz Map