تاریخ ایجاد: 01:52
ستاد نمونه سال 95
تصویر یادداشت
-        معرفی ستاد
معرفی ستاد برگزاری نماز جمعه بخش وشمگیر بشرح ذیل در سایت ویژهء ستاد برگزاری نماز جمعه بخش وشمگیر بشرح ذیل بارگذاری گردیده است:
ستاد نماز جمعه شهر انبارالوم و بخش وشمگیر در تاریخ 1388/12/28 ، همزمان با برگزاری نخستین نماز جمعه در این بخش ، شروع بکار نمود.
بخش وشمگیر به مرکزیت شهر انبارالوم ، از توابع شهرستان آق قلا و هم مرز با کشور ترکمنستان می باشد. جمعیت آن حدود سی هزار نفر و با ترکیب مذهبی 50% شیعه از اقوام سیستانی و 50% اهل سنّت ، از اقوام ترکمن و بلوچ می باشد.
تأسیس این ستاد ، و حضور امام جمعهء محترم در این بخش ، برکات فراوانی به همراه داشته است ، و باعث رشد و تعالی منطقهء محروم و مرزی بخش وشمگیر شده است.
بیش از بیست نفر از اعضای ستاد از جوانان بخش وشمگیر بوده ،و بقیهء اعضاء از افراد سرشناس و صاحب نفوذ در منطقه می باشند که سبب تقویّت بیشتر ستاد گردیده است.
برگزاری نماز جمعه در بخش وشمگیر و شهر انبارالوم ، باعث تغییر رویکرد فرهنگی ، اخلاقی ، اجتماعی و سیاسی شده است. امید است در آیندهء نزدیک شاهد آثار و برکات بیشتری از اقامه نماز جمعه در منطقه باشیم.
امام جمعهء محترم و پر تلاش و سختکوش و خستگی ناپذیر ، حجت الاسلام محمّد شیخی می باشد.

Sabz Map