تاریخ ایجاد: 02:19
ستاد نمونه سال 96
تصویر یادداشت
انتخاب شهرستان گرگان بعنوان ستاد نمونه سال 96
معرفی ستاد
 
نماز جمعه از اهم عبادات و در آیات شریفه قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام)بصورت تاکیدی به آن تشویق و ترغیب شده است. بنابراین ضرورت دارد مردم و دستگاههای اجرایی در این امر خطیر متولیان برگزاری نماز جمعه را تدبیر و در اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فراهم کردن امکانات لازم یاری نمایند.
 
مکان جدید ستاد نماز جمعه گرگان در مساحت 7730 مترمربع و 3طبقه (با احتساب زیرزمین)در سال93  به بهره برداری رسید و از این سال نمازگزاران در مکان جدید ، نماز پرفیض عبادی سیاسی جمعه را به جا می آورند. ظرفیت برادران 4200 نفر نمازگزار و ظرفیت خواهران 2100 نمازگزار میباشد.
امام جمعه محترم گرگان حضرت آیت ا.. نورمفیدی میباشد.

Sabz Map