تاریخ ایجاد: 11:32
ستاد نمونه سال 94
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه بخش ارسک ستاد نمونه سال 94

ستاد نماز جمعه شهر ارسک ضمن فعالیت گسترده بر اساس شاخص های ستاد نمونه ، فعالیت های ارزشمندی بشرح ذیل انجام داده است،که موجب پویایی جوانان و مردم گردیده و نهاد امامت جمعه و ستاد را بعنوان محور وحدت و تاثیر گذار در تصمیم گیری ها معرفی نموده است.

1-    معرفی کتاب در قبل خطبه ها و دایر نمودن نمایشگاه کتاب بصورت دائمی در محل مصلای نماز جمعه ، با دعوت  از مردم برای در اختیار گذاشتن کتاب های ارزشمند خود در نمایشگاه کتاب  اقدام به امانت دادن کتاب ها به نمازگزاران نموده است ، که باعث تشویق نمازگزاران به فرهنگ کتاب خوانی گردیده است.

2-   ، برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه بصورت هفتگی با حضور امام جمعه و مسئولین و تصمیم گیری در خصوص مسایل فرهنگی و اجتماعی بخش.

3-  راه اندازی گروه سایبری و هدایت شبکه های اجتماعی با نظارت امام جمعه محترم .

4-   راه اندازی آدینه مهد قرآنی و برنامه های تربیتی و قرآنی برای فرزندان نماز گزاران که با استقبال زیادی روبرو گردیده است.(حضور بیش از 120 خردسال در مهد آدینه).

5-    برنامه ریزی ستاد برای حضور امام جمعه و مسئولین در خانه خانواده معظم شهدا و رفع مشکلات ایشان.همچنین در خانه محرومین نیز حاضر و مشکلات ایشان بررسی و رفع می گردد.

6-   فعالیت معاونت خواهران و برگزاری جلسات ویژه با حضور امام جمعه محترم.

7-   نشر و گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی و حمایت از جوانانی که دارای ایده هستند و پیگیری برای دریافت اعتبار برای ایشان با کمک امام جمعه محترم.

8-   دعوت از دانشجویان و استفاده از نظرات ایشان در مسایل فرهنگی واجتماعی.


Sabz Map