تاریخ ایجاد: 02:10
ستاد نمونه در استان چهارمحال و بختیاری
تصویر یادداشت
معرفی ستاد نمونه

با توجه به شاخص های ابلاغی از طرف شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در خصوص انتخاب ستاد نمونه و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط مسئول دفتر نمایندگی استان و. رابط ستادهای نماز جمعه ،   ستاد نماز جمعه شهرکرد در سال 94 به عنوان ستاد نمونه انتخاب و معرفی گردید که بعضی از فعالیتهای این ستاد به شرح ذیل می باشد:

 

 


Sabz Map