تاریخ ایجاد: 10:33
ستاد نماز جمعه مهاجران ستاد نمونه سال1393
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه مهاجران ستاد نمونه سال1393

ستاد نماز جمعه مهاجران به مسولیت جناب آقای حیدری بعنوان ستاد نمونه استان در سال 1393معرفی شده است این ستاد با رویکرد جوان محوری چارت شکیل وزیبای از جوانان مستعد در این سال بوجود آورد وفعالیت های خود را بصورت زیر بنای آغاز کرد

شهر مهاجران که شهرکی آپارتمانی است فعالیت درآن رابرای هر نهاد وارگانی کمی سخت میکند ولی ستاد نماز جمعه که تعامل خوبی باشورای شهر وشهرداری ودیگر مسولین دارد توانسته قدم های خوبی در جهت ارتقا سطح کیفی این شهرک نشینان بردارد با پخش اطلاعیه ها وبنرها و کارت های مذهبی در بین ساختمان ها ونصب در تابلو اعلانات و در آسانسورها و برگزاری نماز در آپارتمان ها باحضور امام جمعه وشرکت در جلسات ساختمانی باحضور امام جمعه واعضای ستاد نماز جمعه کار خود را دراین سال با چشم انداز خوبی انجام داد

این ستاد با فعالیت درسایت ستادها و رتبه اوردن دراین سایت وفعالیت های فرهنگی جامع ویک دست کردن فعالیت ها که به تناوب ومختلف در سطح شهر انجام میشد قدمی بزرگ بردارد وسرمشقی برای دیگر ستادها باشد این ستاد مبنای خود رابر وحدت رویه گذارده  وتا حدودی نیز موفق بوده است.

درکادراین ستاد افراد مستعد و خوش ذوقی وجود دارد که در نحوه ی عملیاتی کردن برنامه های اجرایی بسیار پویا وفعال میباشد

تعامل مسئول محترم ستاد جناب آقای حیدری ودیگر اعضای ستاد با امام جمعه بسیار چشم نواز ودرخور تجلیل میباشد.

مقید بودن از استفاده از چارت تشکیلاتی از ویژگی های بارز این ستاد میباشد که با حضور در جلسات این مساله به تناوب با قابل رویت میباشد

این ستاد با بهر گیری از فناوری ها نسبتا خوب فعالیت های خودراانجام میدهد


Sabz Map