تاریخ ایجاد: 11:38
ستاد نماز جمعه قروه ستاد نمونه سال 96 شد
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه قروه ستاد نمونه سال 96 شد...

این ستاد با رویکرد جوان محوری چارت شکیل وزیبای از جوانان مستعد در این سال بوجود آورد وفعالیت های خود را بصورت زیر بنای آغاز کرد

فعالیت های ستاد نمونه شهرستان قروه عبارت است از: برگزاری کلاسهای معارف برای جوانان، تشکیل مهد آدینه و پزشک جمعه، برگزاری دوره ای نمایشگاه کتاب، جلسات معرفتی با جوانان، تشکیل شورای زکات، 


Sabz Map