تاریخ ایجاد: 09:59
ستاد نماز جمعه اراک ستاد نمونه سال1394
تصویر یادداشت
ستاد نماز جمعه اراک ستاد نمونه سال1394

ستاد نماز جمعه اراک که بعنوان ستاد نمونه استان مرکزی در سال 1394معرفی شد با مسئولیت جناب آقای سردار سلیم آبادی فعالیت خود را درعرصه های مختلف فرهنگی مذهبی وعمرانی انجام میدهد .

این ستاد که در مصلی بیت المقدس اراک مستقر است به صورت دائمی ارتباط خوبی با امام جمعه ودفتر نمایندگی شورا دارد وفعالیت های این ستاد باتوجه به ایام ومناسبت ها به روز میباشد ودر تمام فعالیت ها درسطح کلان شهری دستی برآتش دارند.

مسئول محترم ستاد جناب آقای سردار سلیم آبادی بعنوان نیروی محرک و ویژه ستاد علاوه بر فعالیت های فرهنگی ومذهبی فعالیت های عمرانی رانیز در محیط مصلی آغاز کرده اند که بیش از نیمی از این فعالیت ها را انجام دادند

فعالیت عمرانی این ستاد بنای یک مجتمع فرهنگی مذهبی در حیاط مصلی که این مجتمع عبارت است از یک دفتر ومنزل با موقعیت وجایگاه عالی برای نماینده محترم ولی فقیه و سویت های اقامتی و سالن کنفرانس و مواردی از این دست میباشد

این ستاد که پیشرو در فعالیت های فرهنگی در سطح استان درسال 1394 بوده است ودر جذب جوانان به ستاد دراین سال بعنوان پایلوت  بوده واز اقشار مختلف به ستاد جذب کرده است


Sabz Map