تاریخ ایجاد: 11:56
ستاد توب آغاج درسال 93 ستاد نمونه شد
تصویر یادداشت
مراسم تجلیل از ستاد نمازجمعه شهر توب آغاج توسط نماینده محترم ولی فقیه و مسپول دفتر شورای سیاستگذاری اپمه جمعه استان کردستان

مراسم تجلیل از ستاد نمازجمعه شهر توب آغاج توسط نماینده محترم ولی فقیه و مسپول دفتر شورای سیاستگذاری اپمه جمعه استان کردستان

کسب رتبه برتر ستاد نماز جمعه توب آغاج و مقام بانزدهمی از میان 850 نماز جمعه سراسر کشور


Sabz Map