- کد خبر: 21379027 تاریخ ایجاد: 11:04
احیاء معروفات در ادارات ومجموعه ها وکم رنگ کردن منکرات از واجبات است
ستاد امر به معروف ونهی از منکر
تصویر خبر
امام جمعه محترم به عنوان رئیس ستاد امر به معروف ونهی از منکر انتخاب شد
در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان که با حضور آقای ارجاعی دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر خراسان رضوی و مسئولین ادارات ونهادها برگزار شد محمد شمس الدین امام جمعه معزز به عنوان رئیس ستاد امر به معروف شهرستان زاوه معرفی وانتخاب شد .

Sabz Map