تاریخ ایجاد: 02:16
زابل| ستاد نمونه سال 96 سیستان و بلوچستان
تصویر یادداشت
به گزارش روابط عمومی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان س و ب، ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان زابل به عنوان ستاد نمونه ی سال 1396 استان سیستان و بلوچستان معرفی شد.

بیوگرافی ستاد برگزاری نمازجمعه زابل:

ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان زابل از سال 1360 تشکیل گردید، و از سال1383 تاکنون با مدیریت جناب آقای اسمعیل نورا با سمینارها، آموزش ها، جلسات ستادی،  روز به روز اشکالات کاری کمتر و الحمدا... چندین مرتبه جزء ستادهای نمونه استانی قرار گرفت با همکاری اعضای ستادبرگزاری نمازجمعه شهرستان زابل در شهرستان جایگاه ویژه پیدا و در خیلی از گردهمائی ها و جلسات استانی ستاد نماز جمعه زابل  برای قشر جوان ایده و نظر داشته است، اعضای ستاد نماز جمعه 55 نفرعضو آقا ، و 25 نفر عضو خواهر با ستاد برگزاری نمازجمعه همکاری و فعالیت دارند و در سال 1396 ستاد نمونه استان سیستان و بلوچستان معرفی شد.

 


Sabz Map