- کد خبر: 20942948 تاریخ ایجاد: 05:12
روز قدس، یک روز نیست، یک جریان و یک جبهه است، روز قدس عامل فراموش نشدن مسئله فلسطین و بازخوانی پرونده اسرائیل و حامیان کودک‌کشی صهیونیست‌ها است.
تصویر خبر
خلاصه خطبه های نمازجمعه شهرستان زاوه 98/03/10 " عید فطر؛ هدیه‌اى عبادى و سیاسى از جانب خداوند به مسلمین‌ حل مشكلات اقتصادى جامعه اسلامى با پرداخت زكاه فطره‌ روز قدس، یک روز نیست، یک جریان و یک جبهه است، روز قدس عامل فراموش نشدن مسئله فلسطین و بازخوانی پرونده اسرائیل و حامیان کودک‌کشی صهیونیست‌ها است. روز قدس؛ سلاح كارآمد جهان اسلام علیه معامله قرن‌

خلاصه خطبه های نمازجمعه شهرستان زاوه 98/03/10 "

عید فطر؛ هدیه‌اى عبادى و سیاسى از جانب خداوند به مسلمین‌

حل مشكلات اقتصادى جامعه اسلامى با پرداخت زكاه فطره‌

      روز قدس، یک روز نیست، یک جریان و یک جبهه است، روز قدس عامل فراموش نشدن مسئله فلسطین و بازخوانی پرونده اسرائیل و حامیان کودک‌کشی صهیونیست‌ها است.

روز قدس؛ سلاح كارآمد جهان اسلام علیه معامله قرن‌


Sabz Map