- کد خبر: 9238969 تاریخ ایجاد: 01:04
راهپیمایی مردم کنگان در حمایت از مسلمانان میانمار
تصویر خبر
نمازگزاران کنگانی پس از اقامه نماز جمعه 17 شهریور 96 با شرکت در راهپیمایی ، ضمن حمایت از مسلمانان مظلوم میانماری خواهان جلوگیری از جنایات هولناک بشری در میانمار شدند.

نمازگزاران کنگانی پس از اقامه نماز جمعه 17 شهریور 96 با شرکت در راهپیمایی ، ضمن حمایت از مسلمانان مظلوم میانماری خواهان جلوگیری از جنایات هولناک بشری در میانمار شدند.


Sabz Map