- کد خبر: 20533220 تاریخ ایجاد: 05:24
راهپیمایی مردم ولایتمدار شهرستان زاوه در حمایت از بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره برجام
تصویر خبر
راهپیمایی مردم ولایتمدار شهرستان زاوه در حمایت از بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره برجام
راهپیمایی مردم ولایتمدار شهرستان زاوه در حمایت از بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره برجام                                                                                                                                                                           

Sabz Map