- کد خبر: 20139063 تاریخ ایجاد: 11:30
راهپیمایی روز 23 فروردین ماه 98 در حمایت از پاسداران محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهرستان فردوس
راهپیمایی روز 23 فروردین ماه 98 در حمایت از پاسداران محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهرستان فردوس
تصویر خبر
راهپیمایی روز 23 فروردین ماه 98 در حمایت از پاسداران محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهرستان فردوس

Sabz Map