- کد خبر: 9228133 تاریخ ایجاد: 07:47
راهپیمایی حمایت از مسلمانان میانمار
تصویر خبر
رسول اکرم (ص) مهدی من کسی است که هنگام پرشدن زمین از بیداد وظلم آن راپراز قسط وعدل خواهد کرد (کتاب سلیم بن قیس ص429)
درروز جمعه مورخه 96/06/17بعد اقامه نماز عبادی سیاسی نماز جمعه مردم ولایی شهر آوه به همراه امام جمعه محترم جهت حمایت از مسلمانان مظلوم میانمار که توسط بودائیان قتل عام میشوند راهپیمایی کرده وباشعار مرگ برآمریکا وحامیان این کشتارهای ظالمانه انزجار خود را ازاین اقدام ظالمانه اعلام نمودند .درپایان امام جمعه محترم از شرکت کنندگان درراهپیمایی تشکر کرده وباقراعت فاتحه برای شهدای شهر مراسم خاتمه گردید

Sabz Map