- کد خبر: 23669308 تاریخ ایجاد: 07:44
راهپیمائی حمایت از اقتدار ایران اسلامی
تصویر خبر
مردم خداجوی، انقلابی، بصیر  و همیشه در صحنه شهر قادرآباد در روز جمعه 27 دی ماه  پس از اتمام نماز جمعه به خیابان ها آمدند تا همگام با سایر ایرانیان همایشی از اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند. حمایت از فرزندان سپاهی ملت ایران، همدردی با جانباختگان حادثه هواپیمای اکراینی ، تکریم شعایر الهی از اهداف این راهپیمائی بود که با شعار های مرگ  بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در سطح شهر طنین انداز گردید. راهپیمائی از محل مصلی ۀغاز و در گلزار شهئای شهر باا قرائت قطع نامه پایان یافت

Sabz Map