- کد خبر: 20624070 تاریخ ایجاد: 07:50
دیدار هیئت امنا و اعضای خیریه مسجد الزهراء (س) فردیس با حجت الاسلام ایمانی
دیدار هیئت امنا و اعضای خیریه مسجد الزهراء (س) فردیس با حجت الاسلام ایمانی
تصویر خبر
دیدار هیئت امنا و اعضای خیریه مسجد الزهراء (س) فردیس با حجت الاسلام ایمانی

 

Sabz Map