- کد خبر: 22799918 تاریخ ایجاد: 11:35
دیدار مهندس کریمی مسئول مخابرات شهرستان بردسیر و همراهان با حجت الاسلام مهری امام جمعه نگار
دیدار مهندس کریمی مسئول مخابرات شهرستان بردسیر و همراهان با حجت الاسلام مهری امام جمعه نگار
تصویر خبر
دیدار مهندس کریمی مسئول مخابرات شهرستان بردسیر و همراهان با حجت الاسلام مهری امام جمعه نگار در این دیدار راجب مسائل و مشکلات مخابراتی و گسترش و توسعه مشترکین شبکه مخابراتی نگار و فیبر نوری و مسائل مربوطه به مخابرات و ارتباطات و دولت الکترونیک بیان شد.

دیدار مهندس کریمی مسئول مخابرات شهرستان بردسیر و همراهان با حجت الاسلام مهری امام جمعه نگار در این دیدار راجب مسائل و مشکلات مخابراتی و گسترش و توسعه مشترکین شبکه مخابراتی نگار و فیبر نوری و مسائل مربوطه به مخابرات و ارتباطات و دولت الکترونیک  بیان شد.


Sabz Map