- کد خبر: 10364995 تاریخ ایجاد: 04:23
دیدار بخشدار محترم توکهور و جمعی از مسئولان منطقه با حجه الاسلام بارانی
دیدار بخشدار محترم توکهور و جمعی از مسئولان منطقه با حجه الاسلام بارانی
تصویر خبر
دیدار بخشدار محترم توکهور و جمعی از مسئولان منطقه با حجه الاسلام بارانی
دیدار بخشدار محترم توکهور و جمعی از مسئولان منطقه با حجه الاسلام بارانی

Sabz Map