- کد خبر: 9224958 تاریخ ایجاد: 02:05
دیدار با خانواده های شهیدان منصوری و ابراهیمی بمناسبت دهه ولایت
دیدار با خانواده های شهیدان منصوری و ابراهیمی بمناسبت دهه ولایت
تصویر خبر
به گزارش آدینه سپیدان، امام جمعه سپیدان به همراه برخی از مسئولین شهرستانی بمناسبت دهه امامت و ولایت با خانواده های شهیدان منصوری و ابراهیمی دیدار کردند.

Sabz Map