- کد خبر: 22179610 تاریخ ایجاد: 09:32
دیدار با آزادگان
تصویر خبر
آزادگان ما دوران اسارت را با صبر ومقاومت واستقامت به فرصتی برای تبلیغ ازنظام و پیروی واطاعت از ولایت تبدیل کردند
روز شنبه 26 مرداد مصادف با سالروز ورود آزادگان،تعدادی از برادران آزاده با آیت الله امام در دفتر امام جمعه حضور یافتند. در این دیدار صمیمی که مسئول بنیادشهید نیر شرکت داشتند آیت الله امام ضمن ابراز خوشحالی از این دیدار گفت آزادگان ما دوران اسارت را با صبر ومقاومت واستقامت به فرصتی برای تبلیغ ازنظام و پیروی واطاعت از ولایت تبدیل کردند

Sabz Map