- کد خبر: 20061090 تاریخ ایجاد: 01:58
دیدار امام جمعه محترم و شهردار و شورای شهر محترم نگین شهر از فرمانده حوزه مقاومت توحید نگین شهر به مناسبت روز پاسدار
دیدار امام جمعه محترم و شهردار و شورای شهر محترم نگین شهر از فرمانده حوزه مقاومت توحید نگین شهر به مناسبت روز پاسدار
تصویر خبر
دیدار امام جمعه محترم و شهردار و شورای شهر محترم نگین شهر از فرمانده حوزه مقاومت توحید نگین شهر به مناسبت روز پاسدار
دیدار امام جمعه محترم و شهردار و شورای شهر محترم نگین شهر از فرمانده حوزه مقاومت توحید نگین شهر به مناسبت روز پاسدار

Sabz Map