- کد خبر: 11444658 تاریخ ایجاد: 04:44
دیدار امام جمعه محترم شهرستان شهریار با سردار شاهچراغی
تصویر خبر
دیدار امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی وائمه محترم جمعه شهرهای صبا شهر ،باغستان واندیشه با سردار شاهچراغی:فرماندهی محترم سپاه سیدالشهداء استان تهران
دیدار امام جمعه محترم شهرستان شهریار:حاج آقای سالمی وائمه محترم جمعه شهرهای صبا شهر ،باغستان واندیشه با سردار شاهچراغی:فرماندهی محترم سپاه سیدالشهداء استان تهران

 

Sabz Map