- کد خبر: 14205096 تاریخ ایجاد: 11:58
دومین شب شبی با قرآن با حضور قاریان ممتاز استانی در خیابان شهید بهشتی با حضور ساکنین آن برگزار شد
تصویر خبر

Sabz Map