- کد خبر: 12748585 تاریخ ایجاد: 03:43
سالن اجتماعات دفتر امام جمعه ماکو
دوره آموزشی اخلاق ویژه مدیران شهرستان ماکو
تصویر خبر
سالن اجتماعات دفتر امام جمعه ماکو: دوره آموزشی اخلاق ویژه مدیران شهرستان ماکو چهارشنبه 16 اسفند جلسه چهارم با موضوع مراقبت از بیت المال- فساد ستیزی و گناه زدایی از محیط اداری
 دوره آموزشی اخلاق ویژه مدیران شهرستان ماکو
چهارشنبه 16 اسفند جلسه چهارم با موضوع مراقبت از بیت المال- فساد ستیزی و گناه زدایی از محیط اداری
 سالن اجتماعات دفتر امام جمعه ماکو

Sabz Map