- کد خبر: 24328369 تاریخ ایجاد: 12:22
در گذشت جانباز و آزاده سرافراز سرهنگ پاسدار محمد کاربخش عضو ستاد نماز شهرستان تسلیت عرض می کنیم
در گذشت جانباز و آزاده سرافراز سرهنگ پاسدار محمد کاربخش عضو ستاد نماز شهرستان تسلیت عرض می کنیم
تصویر خبر
در گذشت جانباز و آزاده سرافراز سرهنگ پاسدار محمد کاربخش عضو ستاد نماز شهرستان تسلیت عرض می کنیم

Sabz Map