- کد خبر: 27912899 تاریخ ایجاد: 12:04
در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ انجام گرفت ؛ دیدار رئیس و معاونین آموزش و پرورش منطقه بادرود با حجت الاسلام قاسمی ، امام جمعه بادرود.
تصویر خبر
در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ انجام گرفت ؛ دیدار رئیس و معاونین آموزش و پرورش منطقه بادرود با حجت الاسلام قاسمی ، امام جمعه بادرود.

در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ انجام گرفت ؛ دیدار رئیس و معاونین آموزش و پرورش منطقه بادرود با حجت الاسلام قاسمی ، امام جمعه بادرود.


Sabz Map